Gaute T. Einevoll
professor i fysikk
Institutt for matematiske realfag og teknologi
Universitetet for miljø- og biovitenskap

Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Postboks 5003, 1432 Ås.
tlf.: 64965433, fax: 64965401, mobil: 95124536, E-post: Gaute.Einevoll at nmbu.no

[Universitetet for miljø- og biovitenskap] [Institutt for matematiske realfag og teknologi]

Information in EnglishFORSKNING - UNDERVISNING - FORMIDLING - MEDIAFORSKNING

Beregningsorientert nevrovitenskap

Min nåværende forskningsaktivitet er sentrert om beregningsorientert nevrovitenskap og nevroinformatikk hvor vi har en tverrfaglig forskningsgruppe på UMB. Vi er interessert i ulike problemstillinger knyttet til funksjonen til nerveceller og nettverk av nerveceller i hjernen. Mer konkret arbeider vi for tiden med:

  • tolkning av elektriske potensialer målt ekstracellulært i hjernen,
  • nervecelle- og nettverksmodeller for prosessering av syn og andre sanseinntrykk,
  • nettverksmodeller for populasjoner av nerveceller i hjernebarken,
  • vekselvirkning mellom nerveceller og gliaceller,
  • utvikling av simuleringsverktøy.
FOR MER INFO, SE HER.

Halvlederfysikk

Min "gamle" forskningsaktivitet var innen teoretisk halvlederfysikk. Halvledere er materialer som brukes til å lage datamaskiner, og revolusjonen innen data skyldes den detaljerte forståelsen av faste stoffer som fysikere har utviklet basert på kvantemekanikken.
Mer informasjon ...
UNDERVISNING

Ved UMB er mine undervisningsoppgaver hovedsakelig knyttet til utdanningene i fysikk og "computational biology" (Bachelor- og Masterprogrammer) som organiseres av IMT. For mer informasjon om disse studieprogrammene se her.
  • Undervisning ved UMB vår 2013:
    Fritt emne: Computational Neuroscience


FORMIDLING


BØKER:

RADIO OG TV:

INTERNETT:

POPULÆRVITENSKAPELIGE ARTIKLER, KRONIKKER, LESERINNLEGG, M.M.:

OPPSLAG I AVISER, MAGASINER OG FAGBLAD:


ANNEN INFORMASJON


DIVERSE LINKER

Arrangerte faglige møter:

Faglige foreninger og institusjoner:


Sist revidert 17.12.11 av GTE