Velkommen til Arken


Hjemmesider

For å komme inn på en hjemmeside for en ansatt ved UMB føyer du til en tilde (~) og vedkommedes brukerID.
Eksempel:
Geir Tutturen har brukerID 'geirtu'. Adressen til hjemmesiden blir da: http://arken.umb.no/~geirtu